TERAPI

Mennesker, som søger hjælp hos en psykolog, oplever ofte et eller flere genstridige problemer i deres liv, som de gennem længere tid har forsøgt at håndtere – uden held.

I et terapeutisk samarbejde er det vores mål at tilbyde redskaber til at komme videre og i samarbejde med den enkelte at finde svar, der kan bane vej for nye handlemuligheder og erfaringer.

Det handler om, gennem konkrete øvelser og samtale, at skabe mulighed for foretrukne forandringer eller ændringer. Så du/I oplever at kunne tage de beslutninger eller udføre de handlinger, som bringer dig/jer i bevægelse mod foretrukne ståsteder i livet.

IN MOTUS drives af psykologerne Rikke Jessing og Mia Lind. Vi arbejde udfra forskellige metoder, og kan på denne måde yde behandling, rådgivning, supervision og undervisning med en faglig bredde og dynamisk dybde.

Rikke Jessing:

Jeg er specialiseret indenfor den metakognitive metode og er MCT Institute™ registreret terapeut, hvilket betyder at jeg har gennemført og bestået en toårig efteruddannelse med fokuseret træning i metakognitiv terapi fra grundlæggerne af terapiformen.

Metakognitiv terapi er en nyere måde at forstå og behandle psykiske vanskeligheder på og den har vist sig særdeles effektiv til behandling af angst og depression hos både voksne og børn.

Terapiformen er baseret på et videnskabeligt teoretisk fundament om menneskets tænkning og opmærksomhed. Metakognitiv terapi har vist gode resultater som kan opnås på kort tid, med vedvarende virkning.

Mia Lind:

Jeg er specialiseret i den narrative metode, som vægter afgrænsning af problemet fra personen og retter fokus på værdier og konkrete handlemuligheder i hverdagen. Det narrative giver blik for, at vi mennesker altid gør en indsats for at håndtere vanskeligheder, og at vores oplevelse af mening er afgørende, også når vi arbejder for at skabe øget trivsel.

I praksis anvender  jeg også redskaber fra den kognitive metode. Dette særligt når der er behov for målrettet symptomlindring i forbindelse med følgevirkninger af PTSD, angst og depression.

Inden for det seneste år har jeg været særligt optaget af CompassionFocusedTreatment som bidrager til terapien ved at rette opmærksomheden på, hvordan vi, i perioder med tvivl og usikkerhed, kan møde os selv og de udfordringer vi arbejder gennem øget mod, styrke, viden og medfølelse.

//in-motus.dk/wp-content/uploads/2017/10/IN_MOTUS_tynd_sort-1.jpg

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close