GRUPPE-SUPERVISION

Gruppesupervision fungerer som faglig sparring og kvalificering. Målet er at bidrage til nye handlemuligheder i jeres arbejde.

Supervisionen kan i praksis  være centreret om:

• Sagsarbejde med fokus på faglig kvalificering, vidensdeling, afklaring af handlemuligheder, udvidelse af forståelse og indsigt m.m.

• Personen med fokus på den enkeltes stil, oplevelser og erfaringer med arbejdsopgaverne, deres effekter på den enkelte samt på en styrkelse af supervisandens viden, færdigheder samt faglige identitet.

Supervisionen tilrettelægges i tæt samarbejde med deltagerne og med den enkelte  arbejdsplads.

Vi tilbyder desuden faglig konsultation og sparring til ledere. Dette understøtter implementering af nye metoder & mindset i afdelingen eller organisationen, kvalificerer sagsarbejdet og bidrager til optimering af arbejdsprocesser.

IN MOTUS yder supervision som er funderet indenfor den stærke tradition i systemisk og narrativ teori ved bl.a. det reflekterende team og/eller bevidning, samt er solidt forankret i den kognitive metodes evidens for intervention.

Dertil kan supervision også indgå som en integreret del af undervisningsforløb med det formål at understøtte udvikling af ny metodik og praksis

Supervisionen kan foregå på jeres arbejdsplads eller hos IN MOTUS, Ryesgade 6, kld.tv, 2200 Kbh N.

//in-motus.dk/wp-content/uploads/2017/10/IN_MOTUS_tynd_sort-1.jpg

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close