Autisme

Autismespektrumforstyrrelser

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der som sådan betragtes som medfødt. Selve tilstanden udvikles dog, som alle andre psykiske fænomener, i komplekst samspil med omgivelserne. Der kan ikke tegnes et entydigt billede af autisme og dens fremtoning i den enkeltes liv og livsførelse. Der er dog en række områder som ofte er præget på særlig vis, når et menneske gives denne diagnose: manglende social kommunikation, begrænset socialt samspil og vanskeligheder med social forestillingsevne.

Disse områder er afgørende for et barns tidlige udvikling, og for samspillet mellem den enkelte og omverdenen livet igennem. Af denne årsag omtales autisme som en gennemgribende forstyrrelse: idet den griber ind i alle sfærer af mennesket udvikling og hverdagsliv.

Et kendetegn ved de autistiske udfordringer er problemer med sammenkædning og forståelse af sociale stimuli og udpræget detaljefokusering. Ofte opleves samspillet med andre af mennesker med autisme som følge heraf usammenhængende, eller uforståeligt. Dette kan give anledning til forvirring, frustration, oplevelse af uretfærdighed, ensomhed, misforståelser og kan medføre vredesudbrud eller social tilbagetrækning.

For et menneske med autisme kan aflæsning af ansigtsudtryk og kropssprog være vanskeligt, og indforståede sociale spilleregler kan virke uforståelige og uigennemskuelige. Det er ofte forbundet med udfordringer, at håndtere krav, sætte sig i andres sted og rumme forskellige, evt. modstridende holdninger, informationer og nuancer.

Børn og voksne med autisme er ligeså forskellige som alle andre mennesker, og kræver og bør behandles derefter. Ofte er der ofte brug for megen tålmodighed, struktur, forberedelse og forudsigelighed i omgivelserne. Ligesom det generelt er nødvendigt med kommunikation, der kendetegnes af konkrete informationer, korte beskeder og en relativ høj detaljegrad.

I teenageårene oplever mennesker med autisme sig ofte anderledes og kan samtidig have vanskeligt ved at se og forstå, hvordan egen adfærd og fremtoning kan bidrage til de misforståelser, der opstår. Depression, angst og OCD kan være plagsomme lidelser. Ligesom der i perioder kan opstå skolemæssige udfordringer, og egentlig skolevægring for disse børn.

Børn og voksne med autisme er ofte engagerede, dedikerede og ærlige mennesker, som under de rette rammer yder en målrettet og fokuseret indsats i samvær, leg, faglig udvikling osv. Humor, følelser, drømme og håb har ligeså megen plads i disse menneskers liv, som hos alle andre.

I IN MOTUS har vi gode erfaringer med behandlingsforløb for børn, unge og familier som har haft ovenstående udfordringer – og fordele inde på livet. Vi har erfaringer med tværkommunalt samarbejde, hvor skole og familieafdelingen indgår, og vi har stor viden om handlemuligheder, når mennesker med autisme rammes af angst, depression, stress og/belastning.

Vi tilbyder samtaler for børn, unge og deres familier, samt voksne. Ofte inddrager vi netværket i disse forløb, hvor problemer sjældent opstår eller løses uden inddragelse af skole, familie, arbejdsplads m.m.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil booke en tid.

Email: kontakt@in-motus.dk

Psykolog Rikke Jessing: 6168 7230

Psykolog Mia Lind: 6168 8532

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close