ADHD

AttentionDeficitHyperactivityDisorder er en forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. Problemet med ADHD kommer ofte til udtryk i barndommen, og i barnets mødet med skoleverdenen, hvor kravene om stillesiddende koncentration, overblik og ansvar for egen læring rammer barnet og dets familie for fuld udblæsning.

ADHD har ligeså mange udtryk og effekter, som der findes mennesker med diagnosen. I vores samarbejde med børn, unge og voksne som har sådanne udfordringer er vores opmærksomhed derfor først og fremmest på, hvordan problemet ser ud under de særlige omstændigheder og vilkår, som kendetegner den enkeltes liv og hverdag.

Ofte oplever mennesker som lider under denne problematik problemer med hukommelse, koncentration, uro i kroppen (hænder, fødder, ben, arme) eller en voldsom indre uro. Det kan være svært at vente på tur, mange oplever generel utålmodighed, der kan opstå misforståelser og konflikter med jævnaldrende, i skolen, på arbejdspladsen. Der kan være perioder med søvnproblemer, svingende appetit, glemsomhed, vanskeligheder med at organisere og strukturere samt til tider fornemmelse af ensomhed, isolation eller følelsen af ikke at passe ind i de sociale relationer.

For nogle børn, unge eller voksne afstedkommer disse udfordringer eksperimenteren med stoffer, kontakt med et kriminelt miljø, skoleproblemer og andre belastninger, som kan bringe den enkelte på afveje i livet. Det er som oftest således, at de beskrevne vanskeligheder kan genkendes af andre i barnets, den unges eller voksnes familie og omgangskreds.

I IN MOTUS tilbyder vi både forløb for børn, unge og voksne som har ADHD inde på livet. Vi tilbyder både undervisning og kurser om ADHD til professionelle, og psykoedukation til forældre og pårørende.

Da ADHD ofte viser sig i kravsituationer, undervisningsmiljøer og i samspillet med andre, så er det ofte en væsentlig del af disse forløb, at vi indgår samarbejde med skoler, arbejdspladser, kommuner, andre offentlige institutioner, samt meget gerne inddrager netværket omkring det menneske, som er udfordret af ADHD.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil booke en tid.

Email: kontakt@in-motus.dk

Psykolog Rikke Jessing: 6168 7230

Psykolog Mia Lind: 6168 8532

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close