PSYKOLOGER

http://in-motus.dk/wp-content/uploads/2015/02/In-Motus-portræt-150x200.jpg

Mia Lind, autoriseret psykolog

mialind@in-motus.dk

Jeg har arbejdet med rådgivning og terapi siden 2002, og gennem de sidste 11 år haft ansættelse i en række offentlige institutioner som bl.a. uddannelsessystemet, psykiatri samt kommunal socialforvaltning.

Gennem mit virke har jeg samarbejdet med børn, unge og voksne. Såvel individuelt, i gruppe som familieterapeutisk.

Jeg har tillige flere års erfaring med supervision og undervisning.

Jeg har solid erfaring med traumebehandling. Dette særligt i forhold til vold og seksuelle overgreb. Jeg har endvidere arbejdet indgående med belastningsreaktioner som stress, angst, OCD og depression, psykiatriske diagnoser som autisme og ADHD samt med skole- og familielivsproblematikker.

Jeg bliver specialist i psykoterapi ved udgangen af 2019.

Mit metodegrundlag er forankret i den systemisk og i den narrative metode og teori, og mit metateoretiske ståsted er socialkonstruktionisme og poststrukturalisme.

http://in-motus.dk/wp-content/uploads/2017/11/74225-150x200.jpg

Rikke Jessing, autoriseret psykolog

rikkejessing@in-motus.dk

Jeg har arbejdet med rådgivning og terapi siden 2003 og har gennem de sidste 11 år haft ansættelse i privat fond ved kriminalforsorgen, regionen, VISO og  social forvaltningen i kommunalt regi.

I den forbindelse har jeg ydet individuel terapi, familieterapi, terapi i gruppe, undervisning og supervision.

Jeg har megen erfaring med misbrugsbehandling, problematikker indenfor autismespekteret, ADHD,  familielivsproblematikker, unges trivsel og jeg er særdeles kompetent i behandling af alle typer af angst og depression.

Jeg afsluttede i 2017 den 2-årige specialiseringsuddannelse i metakognitiv terapi (level 1) og er certificeret metakognitiv psykolog MCT Institute™ Registrered Therapist.

Psykologerne i IN MOTUS er alle autoriserede og medlemmer af Dansk Psykologforening. Vi arbejder i henhold til reglerne om tavshedspligt og i overensstemmelse med de etiske regler for nordiske psykologer.

http://in-motus.dk/wp-content/uploads/2017/10/dpf-logo1-149x87.png

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close