Tilbud til offentlige institutioner og private virksomheder

TUR/RETUR.

 

Behandling af stress og belastningstilstande. IN MOTUS arbejder for at fremme medarbejdertrivsel og mindske sygefravær

IN MOTUS tilbyder effektiv psykologisk bistand til gavn for medarbejdere og virksomheder. Indsatsen kan være målrettet arbejdsmæssige- og private problemstillinger. Målet er, at bidrage til et sundt arbejdsmiljø, at øge medarbejdertrivsel, samt begrænse og nedbringe sygefravær til fordel for den enkelte såvel som virksomheden som helhed.

IN MOTUS tilbyder

  • Akut psykologisk krisehjælp til medarbejdere, der har været udsat for en voldsom hændelse (ulykker, vold, trusler og andre lign. kritiske hændelser)
  • Stresshåndtering som følge af langvarig arbejdsbelastning (manglende trivsel, arbejdspres, organisationsændringer, kollegiale udfordringer, fyringer, udflytninger m.m.) eller som effekt af belastning i privatlivet (sygdom, skilsmisse, dødsfald i familien eller symptomer på angst og depression m.m.) Her vil være tale om afgrænsede forløb i kølvandet på længerevarende belastningssituation.
  • Faglig supervision og faglig coaching, som gennem viden og sparring kan understøtte medarbejdernes muligheder for at mestre vanskelige situationer og belastningsperioder

Vi tilbyder fordelagtige aftaler, som er skræddersyet til den enkelte virksomheds ønsker og behov efter aftale.

Psykologforløb har oftest en varighed af 5-10 samtaler. Ved indgåelse af samarbejdsaftale tilbyder IN MOTUS hver 5. samtale gratis.

IN MOTUS tilbyder forløb som målrettet sigter mod, at medarbejderen finder vej retur til sit arbejdsliv. Vi indgår derfor gerne i dialog med den pågældende leder og virksomhed, så en nænsom og realistisk tilbagevenden til arbejdspladsen kan planlægges i samråd med den pågældende medarbejder.

Vi indgår allerede samarbejde med kommuner, psykiatrisk hospital, døgninstitutioner, frivillige organisationer og private.

En samarbejdsaftale med IN MOTUS giver garanti for hurtig og effektiv psykologbehandling, som er tilpasset virksomhedens behov.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller for en uforpligtende snak

Email: kontakt@in-motus.dk

Psykolog Rikke Jessing: 6168 7230

Psykolog Mia Lind: 6168 8532

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close