INDHOLD OG MÅLGRUPPE

IN MOTUS bidrager med solid erfaring med arbejde og samarbejde inden for en række offentlige organisationer som eksempelvis psykiatri, skolesystem, døgnbehandling, kriminalforsorgen og socialforvaltning.

Vi har mange års undervisningserfaring, og bl.a. tilrettelagt forløb for

• pædagoger (i skole såvel som dag- og døgnbehandlingsregi)

• skolelærere (både specialundervisning og almenområdet)

• socialrådgivere (krisecentre, socialforvaltning)

• unge- og familiekonsulenter med ansættelse i den kommunale    socialforvaltning

• politiskoleelever

Vi har afholdt undervisning om nedenstående temaer:

• Traumer, forståelse og behandling (særlig fokus på vold og seksuelle overgreb i nære relationer)

• ADHD og autisme, pædagogiske redskaber og behandlingstiltag

• ADHD og autisme, grupper for pårørende og søskende

• Angst og depression, forebyggelse og behandlingsmuligheder

• Spiseforstyrrelser og selvskade

• Indføring og anvendelse af kognitiv og metakognitiv behandling v. psykolog Rikke Jessing

• Indføring og anvendelse af systemisk og narrativ teori og metode v. psykolog Mia Lind

Undervisningen kan planlægges som hele og halve temadage, eller som længerevarende kvalificerende og kompetencegivende forløb

Vi tilrettelægger undervisningsprogrammet efter jeres faglige behov.

Det er afgørende for os, at undervisningen er konkret, fagligt kvalificerende og målrettet anvendelse i den praksis, den har til formål at berige.

Kontakt endelig IN MOTUS for en drøftelse. Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud.

kontakt@in-motus.dk

//in-motus.dk/wp-content/uploads/2017/10/IN_MOTUS_tynd_sort-1.jpg

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close